En liten bok om ledarskap

En liten bok om ledarskap är precis vad den heter. Den ger en kort och översiktlig bild av vad ledarskap är och hur det kan utövas på bättre och sämre sätt.

Boken lämpar sig väl som introduktion till den som är nyfiken på området ledarskap och kan med fördel användas som kurslitteratur på ledarskapsutbildningar. Den har sin grund i den mest vedertagna ledarskapsforskningen och väver även in forskning om motivation och mål.

REFLEKTIONSBOK FÖR LEDARE

Reflektionsboken är ämnad för personer som utövar ledarskap i något sammanhang och önskar utvecklas i detta avseende. Den innehåller reflektionsuppgifter, självskattningsövningar, samtalsmallar, förslag på hemuppgifter etc. och lämpar sig mycket väl att dela ut till deltagare på ledarskapsutbildningar som komplement till föreläsningar, gruppuppgifter, färdighetsträning och övriga pedagogiska inslag.

Boken följer samma struktur som En liten bok om ledarskap och tar sin grund i den inom forskningen mest vedertagna ledarskapsmodellen, Full Range Leadership Model (FRLM).

En liten bok om ledarskap