Om boken

Många upplever att uppsatta mål i arbetet är svåra att begripa, inte följs upp, inte känns relevanta eller meningsfulla, är för många och motsäger varandra – eller att de rentav inte existerar överhuvudtaget. Samtidigt visar forskning om mål i arbetslivet att målarbete är ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress och påverka prestationer positivt.  

Den här boken är en länk mellan forskning och arbetsliv som hjälper läsaren att:

  • förstå vad mål och målsättningsarbete är
  • särskilja olika typer av mål och när de lämpar sig
  • förstå skillnaden mellan individuella och gemensamma mål
  • förstå motivationsmekanismerna bakom effektiva mål
  • undvika olika fallgropar i målarbetet
  • tillämpa ett väl fungerande målarbete.

"Sammantaget är det - trots det lilla formatet - ett instruktivt och välgrundad material som fungerar bra som en grund för reflektion och, inte minst, ger råd och tips om hur man kan arbeta med mål."

En liten bok om mål