Om boken

Personalurval handlar kort och gott om att välja vem av ett antal sökande till en tjänst som är mest lämpad för tjänsten och således är den som bör erbjudas anställning. Lyckligtvis tillhör personalurval ett område som har fått ta stort utrymme i det arbetspsykologiska forskningsfältet och vi vet därför ganska mycket om vad som krävs för att det skall ha de effekter som det är tänkt. 

Trots det goda kunskapsläget är det ingen självklarhet att urvalsarbete genomförs enligt de principer som forskningen gör gällande. Detta glapp mellan forskning och praktik innebär att personalurval i många fall fungerar betydligt sämre än vad det hade kunnat göra om man fullt ut hade beaktat de principer och rekommendationer som står att finna i den arbetspsykologiska forskningslitteraturen.

Syftet med denna bok är att presentera en del av denna forskning och på så vis ge en kort beskrivning av det forskningsbaserade perspektivet på det här med personalurval.

"För dig som är praktiker och inte gillar att läsa forskningsartiklar är En liten bok om personalurval ett måste."

En liten bok om personalurbal